026 - 30 31 610

Edith Groenendaal

Externe vertrouwenspersoon van ToCare

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Als een werknemer zich niet veilig of prettig voelt op de werkplek ten gevolge van kwetsend of grensoverschrijdend gedrag en dit niet (direct) met zijn leidinggevende wil of kan bespreken, kan hij naar een vertrouwenspersoon gaan. Het kan gaan over agressie, geweld, discriminatie, pesten of seksuele intimidatie. Ook bepaalde humor kan ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer dit gelinkt is aan afkomst of geloof.

Een vertrouwenspersoon is in de basis een luisterend oor. Iemand bij wie een werknemer in een veilige omgeving zijn verhaal kwijt kan over ongewenste ervaringen. Vervolgens gaat de vertrouwenspersoon met de werknemer, als deze dat wil, samen kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Als je alleen je verhaal kwijt wilt maar geen verdere stappen wilt nemen is dat ook oké. De melder houdt het stuur in handen.

Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan een vertrouwenspersoon extra taken hebben. Denk aan helpen bij het indienen van een klacht of een werknemer doorverwijzen naar een specifieke instantie of hulpverlener.

Voorbeelden van taken van een vertrouwenspersoon zijn:

 • Werknemers opvangen die te maken krijgen met ongewenst gedrag.
 • Werknemers adviseren over situaties met betrekking tot ongewenst gedrag.
 • De melder van een klacht opvangen, begeleiden, adviseren en doorverwijzen.
 • De melder ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en de behandeling daarvan.
 • De melder begeleiden bij een gesprek met de ‘beschuldigde’.
 • Nazorg verlenen aan de melder van ongewenst gedrag.
 • Een anonieme registratie bijhouden van klachten en meldingen en daarover jaarlijks rapporteren aan de werkgever.

In het eerste gesprek dat je met me hebt zal ik je uitleggen wat ik doe en niet doe en wat de ‘spelregels’ en mogelijkheden zijn.

Contact

Je kunt mij bereiken via dit mailadres: edith@prevaro.nl. Geef in je mail aan wat de aard van je dienstverband is (kantoormedewerker, uitzendkracht of zzp’er) en waar je melding over gaat. Dit mag uiteraard beknopt. Ik mail of bel je binnen 48 uur terug en waar nodig/mogelijk maken we een afspraak. Dit kan telefonisch, via teams of face-to-face. Maak je voorkeur gerust kenbaar in je mail.

Wat meer over mij? Ik ben:

 • Met mijn gezin en een aantal beestjes woonachtig in het buitengebied van het Brabantse Uden.
 • Geregistreerd bij het beroepsregister van vertrouwenspersonen;
 • Gecertificeerd als vertrouwenspersoon, dat betekent dat ik mijn kennis en kunde op peil houd;
 • Reeds een aantal jaren werkzaam binnen het werkveld van ongewenst gedrag;

Mijn uiteindelijke doel is altijd dat er een veilige werkplek wordt gecreëerd voor alle medewerkers waarin voor ongewenst gedrag geen plaats is!