Mooi nieuws! Als blijk van waardering voor de inzet van de zorg de afgelopen maanden, heeft de overheid besloten om zorgmedewerkers extra te bedanken met een bonus van maar liefst 1000 euro netto.

Voor wie?

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. Wij weten niet hoe het ministerie hierin omgaat met uitzendkrachten en zzp’ers, dus dat is ook voor ons afwachten.

Waarom?

De overheid wil op deze manier dankbaarheid tonen voor jullie inzet de afgelopen maanden. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen.”

Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport): “Met deze bonus laten we vanuit de Tweede Kamer en het kabinet onze waardering zien. Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Voor de volharding, flexibiliteit en professionaliteit van onze zorgmedewerkers mogen we heel dankbaar zijn.”

En nu?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat, in overleg met zorginstellingen, verder uitwerken hoe de subsidie zo goed en eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd aan iedereen die er recht op heeft. De verwachting is dat de overheid uiterlijk 1 oktober een loket opent waar de bonus kan worden aangevraagd.

We moeten met elkaar dus even afwachten tot we hier meer over horen, ook wij weten op dit moment niet wat dit voor jullie gaat betekenen. Heb je vragen? Klik hier om naar het bericht op de website van het ministerie te gaan>