026 - 30 31 610

Zij-instromers

Wil jouw zorginstelling graag aan de slag met de inzet en ontwikkeling van zij-instromers, maar is er niet genoeg tijd of kennis aanwezig om dit traject goed op te zetten? Met het ToCare zij-instromerstraject organiseren wij een opleidingstraject op maat, waarbij ervaring, kennis en vaardigheden van de medewerker direct worden omgezet in studiepunten. Zo worden zij-instromers snel inzetbaar voor de werkzaamheden in de praktijk!

ToCare zij-instromerstraject in het kort

Met ons zij-instromerstraject verzorgen wij de intake van kandidaten en nemen we vervolgens de geschikte zij-instromers in dienst, eventueel via leer-werkconstructie. De zij-instromer wordt opgeleid door onze opleidingspartner en werkt ondertussen in jouw zorginstelling. Wij nemen de begeleiding, de betaling van de opleidingskosten en de aanvraag van de eventueel beschikbare subsidies volledig uit handen. Al werkend wordt de zij-instromer jouw vakprofessional!

De opleiding

De zij-instromers worden opgeleid door onze opleidingspartner, die uitsluitend gebruikmaakt van docenten met veel praktijkervaring. Zo waarborgen we de aansluiting van de opleiding en bijscholing bij de praktijk.

In het traject worden de ervaring, kennis en vaardigheden van de medewerker direct omgezet in studiepunten. Hierdoor is het mogelijk om zij-instromers via een verkorte opleiding en/of bijscholing snel inzetbaar te maken om de werkzaamheden in de praktijk uit te voeren.

Zo kan bijvoorbeeld een mantelzorger met minimaal twee jaar werkervaring, een passende beroepshouding en vooropleiding zich via dit traject al snel ontwikkelen tot Verzorgende niveau 2/3. De zorgprofessionals op niveau 2/3 kunnen zich vervolgens bij ons verder ontwikkelen naar een kwalificatie op niveau 3/4 en verder. Zo helpen wij zorgprofessionals zich blijvend te ontwikkelen in hun vakgebied.

Dienstverband en begeleiding

Gedurende het opleidingstraject nemen wij de zij-instromer in dienst. We zorgen ervoor dat de medewerker al werkend bij jou in de praktijk wordt gekwalificeerd en verzorgen de volledige begeleiding. Op deze manier kan jouw zorginstelling zich volledig richten op de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk.

Subsidies

Vanwege de druk op de zorg en het tekort aan opgeleide zorgmedewerkers, heeft de overheid budget vrijgemaakt voor de ontwikkeling van zij-instroomtrajecten. Daarom zijn er voor de financiering van deze opleidingstrajecten verschillende subsidieregelingen beschikbaar. Zo is voor een volledige Beroeps Begeleidende Leerweg een subsidieregeling van maximaal € 2.700 op jaarbasis mogelijk.

Samen met onze subsidie-adviseur bekijken we voor iedere situatie welke subsidieregelingen beschikbaar zijn om zo optimaal en kostenneutraal mogelijk de opleidingstrajecten voor jouw zorgorganisatie uit te voeren.

Meer weten over ons zij-instromerstraject? Neem contact met ons op!