Vanwege de ontwikkelingen rondom het Corona-virus en de aangescherpte richtlijnen van het RIVM op maandag 14 december 2020, informeren we u graag over de maatregelen die wij als organisatie hierin treffen.

Maatregelen zorgprofessionals
Onze zorgprofessionals zijn alert op signalen en duidelijk geïnstrueerd over onze veiligheidsmaatregelen. We staan in constante communicatie met iedereen en nemen geen enkel risico. Wij plannen onze zorgmedewerkers zoveel mogelijk op vaste locaties in, om mogelijk besmettingsrisico zoveel mogelijk uit te sluiten. Daar waar besmetting heeft plaatsgevonden, bekijken we in overleg met onze klanten hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Maatregelen op kantoor
Op kantoor hebben we ook de nodige maatregelen getroffen. Driekwart van ons team werkt thuis om continuïteit te garanderen. Sollicitanten ontvangen we in aparte ruimtes en zorgprofessionals komen tijdelijk niet bij ons op de afdeling. Uiteraard volgen wij de ontwikkelingen op de voet, zodat wij in staat zijn om veilige keuzes te maken en het beleid van het RIVM of van klanten te volgen.

Communicatie
Als we met u mee kunnen denken over het beleid in uw organisatie, dan staan we graag voor u klaar. Door vooral goed te blijven communiceren en samen de te varen koers af te stemmen, gaan we ervan uit dat we vanuit ToCare de zorg kunnen continueren en leveren daar waar nodig. Dat is noodzakelijk in deze moeilijke tijd en daar maken wij ons graag hard voor.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op!